Energiebesparingsadvies

Bent u gebouweigenaar en wilt u energie besparen? Of moet u aan allerlei wettelijke verplichtingen voldoen? Wij geven u onafhankelijk en vakkundig energiebesparingsadvies.

Soorten energiebesparingsadvies

Joeles onderscheidt vijf soorten energiebesparingsadviezen voor gebouwen en/of woningen:

 • Een energiescan. Dit is een energiebesparingsonderzoek ‘light’. Klik hier [link volgt] voor meer informatie over energiescans.
 • Een EPA maatwerkadvies voor woningen. Klik hier voor meer informatie over EPA-W maatwerkadvies.
 • Een EPA maatwerkadvies voor utiliteitsbouw (utiliteitsbouw betreft gebouwen, bijvoorbeeld kantoren, winkels, scholen, hotels). Klik hier voor meer informatie over EPA-U maatwerkadvies.
 • Een energieonderzoek zoals de wet milieubeheer, danwel het activiteitenbesluit, dit vraagt. Klik hier [link volgt] voor meer informatie over het energieonderzoek.
 • Een energieaudit zoals de EED (European Energy Eirective) dit vraagt. Klik hier voor meer informatie over de Energieaudit.

Een energiebesparingsadvies kan verplicht zijn

Met betrekking tot energiebesparingsadviezen kunnen diverse verplichtingen bestaan. Een opsomming hiervan (niet limitatief):

 • Bedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom verbruiken of meer dan 25.000 m3 gas moeten op grond van de Wet Milieubeheer/het Activiteitenbesluit een energieonderzoek [link volgt] laten doen.
 • Grote bedrijven met meer dan 250 FTE’s in Nederland (en een jaaromzet van meer dan 50 mln) moeten verplicht eens per vier jaar een energieaudit  uitvoeren. Er zijn enkele uitzonderingen.
 • Bij gebruikmaken van STEP subsidie zult u een EPA-W maatwerkadvies nodig hebben om in beeld te krijgen of en voor hoeveel STEP subsidie u in aanmerking komt.
 • Minister Blok heeft laten weten dat kantoorpanden vanaf 2023 niet meer mogen worden gebruikt als ze niet minimaal een energielabel C hebben. Om antwoord te geven op de vraag welke maatregelen u moet nemen om hieraan te voldoen zult u een EPA-U maatwerkadvies nodig hebben.

energiebesparingsadviesOnze wijze van werken

Wanneer wij voor u een enenergiebesparingsonderzoek mogen maken is de wijze van werken als volgt:

 • We maken een afspraak met u op locatie
 • Tijdens de afspraak inventariseren wij kenmerken die van invloed zijn op het energieverbruik
 • Wij verwerken de gegevens
 • Wij sturen u een schriftelijke rapportage met onze bevindingen.

Inhoud energiebesparingsadvies

Een energiebesparings onderzoek kan, afhankelijk van de soort, de volgende onderdelen bevatten.

 • Een opname,
 • Een analyse van het historische energieverbruik
 • Een analyse van het huidige energieverbruik (benchmarking)
 • Beschrijving van gebouw en installaties en primair proces
 • Voorstellen voor te nemen maatregelen om het energieverbruik te verminderen. En voorstellen voor de inzet van duurzame energie. Een en ander voorzien van raming van investering en opbrengsten (vermeden energiekosten). Waaruit dan een terugverdientijd kan worden herleid.
 • Nalopen van de van toepassing zijnde erkende maatregelen
 • Een toelichting van de voorgestelde maatregelen
 • Het besparingspotentieel